Ana Sayfa Ana Sayfa
Hakkımızda Hakkımızda
Bize Ulaşın Bize Ulaşın
Hakkımızda
Ana Sözleşme
Hakkımızda

GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
 
Gedik  Yatırım Holding A.Ş.  12/03/1998’ de  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş:   tarafından  250.000  TL sermaye  kurulmuş, Nisan 1999’da hisse senetleri halka arz edilmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi  30.000.000 TL, kayıtlı sermaye tavanı ise 30.000.000 TL’dir.
Şirket, A tipi bir menkul kıymet yatırım ortaklığı olup, faaliyet konusu sermaye piyasası araçları ve kıymetli madenlerden oluşan portföyünün işletilmesidir. Şirketin portföyü, Yönetim Kurulu’nca belirlenen performans karşılaştırma ölçütü ve yatırım stratejisi çerçevesinde, 23/12/2008 tarihinden itibaren Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından riskin dağıtılması ilkesi doğrultusunda profesyonel olarak yönetilmektedir. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde faaliyet gösteren ve bir Sermaye Piyasası Kurumu olan  Gedik  Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin şirket paylarının %.99,90’ ı borsada işlem görmektedir.
Şirketin 31.12.2012 tarihi itibariyle portföy büyüklüğü 10.439.024 TL, ortak sayısı  802 civarında olup,  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin %77,83 oranında payı bulunmaktadır. Sektördeki en büyük portföye sahip olan şirketin İMKB’de işlem gören 18 adet menkul kıymet yatırım ortaklığı içindeki payı %.42 dir.
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulunun 05.06.2014 tarih ve 12233903-320.99-467 sayılı izni ve 27.08.2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda aldığı karar ile Yatırım Ortaklığı Statüsünden çıkarak Yatırım Holding statüsünde faaliyetine devam etmektedir. Statü değişikliğinden önce Kurumsal Pazarda işlem gören paylarımızda; değişiklikten sonra Gözaltı Pazarında işlem görmeye başlamıştır.

 

GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ORTAKLIK YAPISI
 
Ortaklar İştirak Tutarı(TL) İştirak Oranı %
Erhan Topaç 27.497.419,09 91,66
Diğer 2.502.580,91 8,34
Toplam

30.000.000,00

 

 

YÖNETİM KURULU VE GENEL MÜDÜRLÜK ORGANİZASYONU
 
YÖNETİM KURULU   GENEL MÜDÜRLÜK
     
ERHAN TOPAÇ    MURAT TANRIÖVER
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür    Yönetim Kurulu Üyesi
     
ONUR TOPAÇ   GÜLAY BALLIKAYA
Yönetim Kurulu Başkan Vekili   Mali İşler Sorumlusu
     
AHMET AYDEDE    MİNE TÜLAY KONÜMAN
Yönetim Kurulu Üyesi    Yönetim Kurulu Üyesi
 
 

Gedik Yatırım Gedik Yatırım |  Gedik Portföy Yönetimi Gedik Portföy Yönetimi |    Copyright © Gedik Yatırım Ortaklığı